KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu)

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

EUROMODA.COM.TR tarafından veri sorumlusu sıfatıyla kişisel bilgileri işlenebilecek olan kişisel veriler ve bunların hangi amaçlarla işlenebileceği, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği, edinme yöntemi ve kişisel veri sahibinin hakları iş bu bilgilendirme yazısında yer almaktadır.

 • Kişisel Verileriniz

Kimlik Verisi

Ad Soyad, TC Kimlik no, Doğum Tarihi, Medeni Hal, Cinsiyet

İletişim Verisi

Adres, Telefon Numarası, E-Mail

Pazarlama Verisi

Alışveriş geçmişi bilgileri, Anket Bilgileri, Kampanya Katılım Bilgileri, Web Sitesi Kullanım Verileri

Eğitim Verisi

Öğrenim durumunuz,

Finans Verisi

Banka IBAN Bilginiz, Banka kartı veya kredi kartı numarası, son kullanım tarihi ve cvv kodu

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Mağazalarımıza ziyaret yapılmışsa kamera Kayıtları.

İşlem Güvenliği Verisi

İnternet sistem kayıtları, Kullanıcı oturum bilgileri.

Çalışma Verisi

Görev, Kurum ve Unvan bilgileri.

 ​​​​​​​Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Yukarıda belirttiğimiz kişisel verileriniz Şirket ile Potansiyel ürün veya hizmet alıcısı/Ürün veya hizmet alan kişi, arasında kurulan ürün satışından doğan hukuki ilişki çerçevesinde satış sözleşmesinin kurulması ve devamı için yürürlükte bulunan Türk Ticaret Kanunu hükümleri, yönetmelikleri ve uygulama tebliğleri nedeniyle aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 • İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
 • Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,
 • Elektronik (internet/mobil vs.) veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
 • Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
 • Müşterilerimize daha iyi bir alışveriş deneyimini sağlamak, "müşterilerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak” müşterilerimizin ilgilenebileceği ürünlerimiz hakkında müşterilerimize bilgi verebilmek, kampanyaları aktarmak,
 • Müşteri memnuniyetini artırmak, web sitesi ve/veya mobil uygulamalardan alışveriş yapan müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,
 • Şikâyet, talep ve isteklerini ileten ziyaretçilerimizin taleplerinin yanıtlanması, sorunlarının tespiti, giderilmesi ve bu süreçlerde kişiler ile iletişime geçilmesi;
 • İnternet sitemizin güvenliğinin sağlanması;
 • İleride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi;
 • Yetkili resmi kurum veya kuruluşların hukuka uygun olarak talep etmeleri halinde ilgili kurumlara gerekli bildirimlerin resmi yollarla yapılması;
 • Web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek,
 • Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikâyet ve önerilerini değerlendirebilmek,
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,
 • Hizmet ve ürünlerin kalitesinin artırılmasına yönelik yapılacak olan satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak size özel reklam, kampanya, avantajlar ve diğer faydaları sunmak,
 • Satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak trafik ölçümleme, istatistiki analizler, Segmentasyon/profilleme ve CRM (Müşteri ilişkileri yönetimi) çalışmalarını yürütmek,
 • Müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi ve artırılması, şikâyet yönetimi, yeni hizmet ve ürünler ile ilgili görüş ve önerilerinizi almak, sorun-hata bildirimlerinizi almak, ürün ve hizmetlere, şikayet ve taleplerinize yönelik tarafınıza bilgi vermek,
 • Online satış ile ilgili üyeliğinizi yönetmek, siparişlerinizi almak, ödeme işlemlerinizi gerçekleştirmek, ürün gönderimini sağlamak, ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama, müşteri portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi, iletişim, optimizasyon, denetim, risk yönetimi ve kontrol, promosyon, analiz, ilgi alanları belirleme, skorlama, profilleme, pazarlama, satış, reklam,
 • Karşılaştırmalı ürün ve/veya hizmet teklifi, modelleme, mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve/veya geliştirmeleri, kişisel verilerinizi kanun ve ilgili mevzuat kapsamında sizlere sunulacak her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak,
 • Resmî kurumlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, sözleşmelerin gerekliliklerini yerine getirmek ve bu hizmetlerden faydalanılmasına ilişkin yasal yükümlülükleri ifa etmek,
 • Ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda yürütülen finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme, sözleşme), şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, hukuki operasyonları yönetmek

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

III. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, resmi kurum ve kuruluşlar dışında kurum içerisinde ilgili bölümlere ve konum olarak en yakın bayilere aktarılmaktadır.

 • Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Gülşah’ın takı Tezgahı olarak Türk Ticaret Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun  hükümleri, yönetmelikleri ve uygulama tebliğleri ve diğer hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, Şirket’in meşru menfaati gereğidoğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla sözlü, fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz yoluyla topluyoruz.

 1. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanunun 11. maddesi uyarınca EUROMODA.COM.TR’ ye başvuruda bulunarak,

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.
 • İletişim

Kişisel Verilerin Korunması Kanununun uygulanması ile ilgili soru ve taleplerinizi (noter, KEP vb. yollarla), "Kavaklı Mah. Deniz Aktaş Cad. No:1/2 Beylikdüzü/İstanbul” adresine ya da KEP adresinizden [email protected] adresine yazılı olarak iletebilirsiniz. Soru ve taleplerinizin cevaplandırılabilmesi için, talebinizin açık ve net olması gerekmektedir.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR